MK Tech

Montážne a pracovné stoly

Naša firma Vám dokáže pomôcť aj s návrhom rôznych pracovných stolov a montážnych pracovísk, ktoré Vám uľahčia montáž, testovanie komponentov, alebo celkov z nich. Pre správnu vzájomnú polohu pri montáži vyvinieme vhodné držiaky a systémy, ktoré osadíme na pracovný stôl. Tieto systémy sa pritom dajú prestavať, držiaky vymieňať a podobne.

Využitie

Naše montážne pracoviská optimalizujú predmontáž celkov, vzájomnú montáž dielov, pri ktorých je nutné dodržať napríklad presnú vzájomnú polohu, pracovný postup a tak ďalej . Taktiež môžu slúžiť na testovanie funkčnosti výrobkov, či kontrolu kvality.

Využitie týchto pracovísk môže byť pritom viacúčelové, napríklad pri zmene modelu alebo dizajnu sa dajú prestavovať.

Výhody

Kompletizácia celkov na jednoúčelovom montážnom pracovisku znižuje možnosť odchýlok pri montáži a taktiež vznik chybných výrobkov. Montované komplety sú hotové rýchlejšie, pracovník má na takomto ergonomickom pracovisku po ruke všetko, čo na montáž potrebuje. Niektoré procesy, napríklad testovanie výrobkov na montážnom pracovisku, môžu byť taktiež viac, či menej automatizované, čo zasa prispieva k zvyšovaniu efektivity a produktivity.

Minimalizácia odchýlok pri montážiRedukcia chybných výrobkov vznikajúcich pri montážiZvýšenie efektivity práce – urýchlenie montážeZvýšenie efektivity a produktivity vzhľadom na čas a náklady na montáž

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt