MK Tech

O n√°s

Sme profesion√°lny t√≠m konŇ°trukt√©rov a inŇĺinierov v oblasti stroj√°rstva. Venujeme sa n√°vrhu, v√Ĺvoju a v√Ĺrobe profesion√°lnych strojov. Neust√°le hńĺad√°me nov√© rieŇ°enia, ktor√© prin√°Ň°aj√ļ automatiz√°ciu v√Ĺrobn√©ho, ale aj logistick√©ho procesu. Kvalita, presnosŇ• a inovat√≠vnosŇ• n√°m umoŇĺŇąuj√ļ spńļŇąaŇ• vysok√© Ň°tandardy na lok√°lnom aj zahranińćnom trhu.

Zistiҕ viac

ńĆo rob√≠me ?


Dizajn a v√Ĺroba

Pr√≠prava technick√Ĺch v√Ĺkresov pre z√°kazkov√ļ v√Ĺrobu stroj√°renskych dielcov.


Automatiz√°cia

Nadńćasov√° technol√≥gia Ň°etrn√° nie len k V√°Ň°mu ńćasu, ale aj k n√°Ň°mu prostrediu.

Programovanie

N√°vrh funkcie elektronick√Ĺch ńćast√≠ dielcov a prepońćty syst√©mov√©ho fungovania.

Odborn√° mont√°Ňĺ

Komplexn√© sluŇĺby v oblasti mont√°Ňĺe a inŇ°tal√°cie zabezpeńćia pohodln√© dodanie produktu.

Robotiz√°cia

Nami dod√°van√© robotick√© pracovisk√° pom√°haj√ļ efekt√≠vne zautomatizovaŇ• opakuj√ļce sa ńćinnosti v√Ĺrobn√©ho procesu, ktor√© by ńćastokr√°t nezvl√°dali ani pracovn√≠ci.

Kamerové systémy

Implementujeme kompletn√© kamerov√© syst√©my a v√Ĺznamne tak prispievame k rozŇ°√≠reniu a napredovaniu pokrońćilej automatiz√°cie.

Ak m√°te ak√©końĺvek ot√°zky, nev√°hajte n√°s kontaktovaŇ•.

Kontakt