MK Tech

Stoly pre montáž ABS

Tieto stoly slúžia na montáž ABS častí do automobilov. Nakoľko je modelová versatilita pre brzdové systémy veľká, náš klient požadoval, aby pri týchto montážnych stoloch bolo možné vložiť 8 druhov dielov ABS do 1 stojana pre 2 typy stolov. Celkovo sú na pracovisku 3 stoly – 2 určené na montáž ABS do automobilov, ktoré sa predávajú na trhu s jazdením vpravo a 1, zrkadlovo otočený, pre montáž do automobilov predávaných na trhu s jazdením vľavo. Trubkový systém, ktorý sa do automobilov montuje musel byť pevne vložený do stojanov, aby operátorka (na tomto pracovisku pracujú prevažne ženy) mala jednoduchý prístup s uťahovacou technikou do miesta montáže trubky k ABS. Technika je na týchto stoloch zavesená na balancéri v otočnom mechanizme stojana nad stolom – tento je súčasťou stola.

Typ projektu Montážne a pracovné stoly

Zaujímavé fakty

Bolo implementovaných 8 druhov trubkových zväzkov do 2 typov stolov

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt