MK-Tech > Projects > Paleta na kompletizáciu pohonnej jednotky automobilu

Paleta na kompletizáciu pohonnej jednotky automobilu

Začiatok projektu
17.10.2017

Ukončenie projektu
3.4.2018

Typ projektu:
MONTÁŽNE A PRACOVNÉ STOLY

Popis projektu

Predmetom projektu je úprava 50 kusov pôvodnej modulárnej palety, aby na nej mohol byť kompletovaný okrem pôvodných aj nový typ pohonnej jednotky – spaľovacieho motora spolu s prevodovkou.

Zaujímavé fakty

Na modulárnej palete sa po úprave kompletuje 5 typov pohonných jednotiek. Držiaky na palete sú sklopné a prestaviteľné kvôli tomu, že každý motor a prevodovka majú úchyty a oporné body v iných miestach. Pred naložením pohonnej jednotky sa teda vyklopia len držiaky určené pre príslušnú pohonnú jednotku a ostatné ostanú v sklopenej polohe. Držiaky tiež nemôžu prekážať pridávaným komponentom ani nájstrojom pri ich upevňovaní.