MK-Tech > O nás

Naša vízia

Prinášať riešenie – bolo, je a bude základným pilierom našej spoločnosti. Dobré nápady nás vedú za hranice nezmapovaného územia. Do miest, kde sa delíme o svoje skúsenosti a vedomosti a taktiež tu hľadáme ďalšie nové nápady.

Naša história

2009

Začínali sme ako firma v obchode s komunálnym náradím. Väčšinou sa jednalo o náradie pre automobilový priemysel. Nakoľko sa jednalo o špeciálne náradie, boli výrobky importované z celého sveta.

2010

Kvôli zvyšujúcemu sa dopytu sme sa začali venovať dodávkam strojárskych výrobkov. Taktiež sme začali ponúkať a dodávať náhradné diely podľa výkresovej dokumentácie.

2011

V tomto roku sa podarilo zákazníkom dodať niektoré prípravky, ktoré im uľahčili a urýchlili montážne procesy. Tieto výrobky naši zákazníci odoberajú dodnes a nebolo nutné ich doteraz modifikovať.

2012

Bez rozšírenia ponuky materiálu nemohla naša firma rásť a napredovať. Preto sme rozšírili ponúkaný sortiment o výrobky z polyuretánov a spenených plastov a preskočili niektorých našich konkurentov, ktorí sa venovali len strojárskej výrobe.

2013

Rok 2013 priniesol ďalšie rozšírenia portfólia pôsobností. Zakúpili sme 2 zariadenia na čistenie suchým ľadom od firmy ICS Dry ice Germany. Taktiež pre našich dlhodobých zákazníkov dodávame prvé špeciálne palety pre dodávku komponentov k montáži motorov.. Za toto obdobie sme vďačný našim zákazníkom a tiež aj dodávateľom. Spoločne môžeme rásť.

2014

Boli sme oslovený dlhoročným zákazníkom aby sme mu urobili  návrh a dodávku paliet pre montáž motorov. Jednalo sa nový model motora .V krátkom čase sme projekt úspešne zvládli . Tiež sme dodali výťah pre dopravu prevodoviek.

2015

Od začiatku vzniku firmy sme chceli robiť niečo veľké . Podarilo sa nám dostať zákazku na plnoautomatický 60 m dopravník na presun motorov a prevodoviek. Rozšírili sme počet konštruktérov.

2016

Je potrebné aby sa náš tým okrem konštruktérov rozšíril o elektrikárov ale aj o programátorov. Tým pádom si od tohto roka vieme navrhnúť a spojazdniť zariadenie pod jednou strechou.

Ako fungujeme

Každý z našich projektov má jedinečný proces realizácie. Vždy sa však riadime podľa zaužívaných postupov, ktoré umožňujú nám, ale aj klientovi vstupovať do procesu tvorby nášho spoločného projektu.

  1. Dopyt

  2. Návrh

  3. Cenová ponuka

  4. Projektovanie

  5. Odsúhlasenie

  6. Výroba

  7. Testovanie

  8. Odovzdanie

Posúvať hranice

Byť vždy kreatívny a hľadať riešenia, ktoré sú efektívne a inovatívne. To je základom našej práce.

Prinášať riešenie

Hľadať odpovede na otázky, ktoré sa zdajú bez odpovede. To je našou úlohou a poslaním.

Tvoriť a inovovať

Vždy hľadáme nové riešenia, ktoré sú inovatívne a prihliadajú na ekologický aspekt našej produkcie.

Úzko spolupracovať

Priamy kontakt predstavuje základný pilier nášho obchodu a komunikácie s klientom.

Náš tím

Naši klienti