MK Tech

Robotické pracovisko na clinchovanie bubnov

V súčasnosti sa využíva na spájanie rámov práčok a ich súčastí clinchovacou technológiou (t.j. spájanie dvoch a viacerých materiálov za studena - vlisovaním). Podnetom pre zautomatizovanie výrobného procesu clinchovania, bolo zjednotenie viacerých ručne používaných nástrojov v jeden multifunkčný. Rovnako bolo potrebné zamedziť nižšej kvalite spojov, vyššiemu opotrebeniu, resp. častejšiemu znehodnocovaniu nástrojov, ktoré sa pri ručnom clinchovaní vyskytovali.

Typ projektu Robotika a automatizácia

Zaujímavé fakty

Základ pracoviska tvorí robot s clinchovacím nástrojom a primárny indexovací otočný stôl s možnosťou otáčania o 180֯, osadený dvoma sekundárnymi ramenami, pracujúcimi vo všetkých osiach. Neoddeliteľnú súčasť pracoviska tvorí aj sada 9 nastaviteľných prípravkov, ktoré sa na sekundárne ramená stola zakladajú. Prípravky je možné nastaviť podľa želanej výrobnej sekvencie. Celkovo je možné takto vyrobiť 49 typov rámov a ich súčastí za pomoci jedného univerzálneho plne automatického pracoviska.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt