MK Tech

Robotická bunka pre zváranie pračkových bubnov

Plne automatická zváracia bunka určená na výrobu priemyselných pracích bubnov. Vznikla ako odpoveď na kvalitu kladenú zákazníkom, nakoľko sa jedná o ťažko zvárateľné materiály podliehajúce neustálej kontrole defektoskopiou. Pozostáva z dvoch na sebe nezávislých pracovísk spojených do jednej bunky.

Typ projektu Robotika a automatizácia

Zaujímavé fakty

Základ tvoria dva otočné stoly s bodovacími robotmi a spoločným MIG robotom s laserovým navádzaním pre oba stoly. Rozpoznávanie jednotlivých typov bubnov je automatické, rovnako ako výmena elektród, či čistenie zváracích nástrojov (klieští, hubice) zariadeniami, ktoré sú súčasťou bunky.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt