MK Tech

Robotické pracovisko na uťahovanie a montovanie skutkových spojov

Robotické pracovisko na uťahovanie a montovanie skrutkových spojov náprav a tlmičov. Pracovisko bolo vyvinuté pre automobilový priemysel. Myšlienka zautomatizovania tohto procesu vzišla z potreby odbremenenia zamestnancov pri zachovaní taktu a zároveň vytvorenia dôslednejšej kontroly spojov.

Typ projektu Robotika a automatizácia

Zaujímavé fakty

Pracovisko tvoria dve pracovné stanice, pričom každá z nich pozostáva z trojice robotov. Každá stanica rozoznáva model auta , ktorý sa momentálne vo vnútri nachádza. Každý z robotov je osadený uťahovacím nástrojom a kamerou, ktorá ho navádza na spoj, podľa toho kde sa skrutka momentálne nachádza. Dopočítava odchýlky v rámci linky a robí korekcie dráh robota. Výsledné údaje ako sú uťahovacie momenty jednotlivých spojov, OK/NOK spoje, vrátane pozície posiela na server.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt