MK Tech

Výťah so záložným motorom

Projekt výťahu so záložným motorom bol realizovaný vo výrobnom závode, ktorý pracuje v prevádzke Just in time (just in sequence). Pre tento fakt sa realizoval záložný systém, ktorý by pri zlyhaní existujúceho výťahu zabezpečil plynulú prevádzku výrobnej linky bez straty času. Zdvíhacie zariadenie je navrhnuté v súlade s prísnymi bezpečnostnými predpismi.

Typ projektu Zdvíhacia technika

Zaujímavé fakty

Konštruktéri našej spoločnosti navrhli zdvíhacie zariadenie s aretačným mechanizmom, ktorý je ďaleko presnejší ako existujúci systém na výrobnej linke. Elektrické ovládanie aretačného zariadenia je nahradené pneumatickým. Pri zlyhaní elektrického aretačného mechanizmu je výťah zaistený pomocou pneumatického zariadenia, ktorý využívajú tlakový vzduch.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt