MK-Tech > Projects > Kolesový manipulátor

Kolesový manipulátor

Začiatok projektu
01.05.2017

Ukončenie projektu
30.7.2017

Typ projektu:
Jednoúčelové zariadenia

Popis projektu

Manipulátor slúži k montáži kolies v automobilovom závode. Operátor ovláda celý manipulátor intuitívne pohybom pákového ovládača, ktorý posiela informácie do riadiacej jednotky. Manipulátor má aplikovaný nový pneumatický balančný systém, ktorý je tvorený štandardizovanými dielmi. Hlavnou výhodou tohto systému je jednoduchá ale aj rýchla adaptácia na zmenu hmotnosti a spoľahlivosť systému. Manipulátory pracujú v páre, jeden je pre ľavú a druhý pre pravú stranu vozidla.

Zaujímavé fakty

  • Maximálna hmotnosť manipulovaného bremena 60kg
  • Zdvih 500mm
  • Denná vyťaženosť manipulátora je zhruba 3000 kolies