MK Tech

Manipulátor na montáž dverí

V rámci tohto projektu sa modifikoval manipulátor pre nový typ auta. Manipulátor pracuje v nasledovnom režime – odoberie dvere z prichádzajúceho hangera, otočí sa k autu, nakloní dvere do potrebného uhla a prisunie dvere na montážnu pozíciu. Operátor následne priskrutkuje horné/dolné pánty a jednu skrutku v strede (pre lámaný tlmič dverí).

Typ projektu Jednoúčelové zariadenia

Zaujímavé fakty

Modifikácia spočívala v zmene pozície predného uchopenia manipulátora do rámovej konštrukcie tak, aby bola kompenzovaná zmena výšky dverí nového modelu, keďže tento model bol rozmerovo najväčší. Manipulátor však musel naďalej fungovať aj pre montáž ostatných štyroch modelov áut, pre ktoré bol pôvodne navrhnutý.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt