MK Tech

Zmena časti podvozkového rámu pre uťahovanie batérií

Projekt spočíval v modifikácii podvozkového rámu za účelom prestavby pre nový typ vozidla. Prestavená bola časť rámu, do ktorého sa ukladá pomocná batéria hybridného vozidla. Zariadenie bolo potrebné upraviť tak, aby bolo možné do rámu vložiť ako batérie PWR tak aj pôvodné PHEV batérie. Okrem uloženia batérie bolo potrebné zabezpečiť skrutkovacie body pre utiahnutie PWR batérie pomocou automatickej uťahovacej stanice v systéme linky. Bolo potrebné dbať na integráciu tejto batérie pomocou nami navrhnutého manipulátora, aby ju bolo možné na tento rám vložiť.

Typ projektu Jednoúčelové zariadenia

Zaujímavé fakty

Uvedené skrutkovacie body boli nasledovné: 1 bod spoločný, 2 body nové. Oba druhy skrutkovacích bodov sú skrutkované pod uhlom. Z toho dôvodu bolo nutné prestaviť automatickú stanicu tak, aby sa dali naklápať uťahovacie vretená.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt