MK-Tech > Projects > Pracovisko na nitovanie karosárskych dielov

Pracovisko na nitovanie karosárskych dielov

Začiatok projektu
10.3.2018

Ukončenie projektu
18.6.2018

Typ projektu:
Jednoúčelové zariadenia

Popis projektu

Zariadenie slúži na spájanie hliníkových karosárskych dielov. Spájajú sa vždy dva diely, pričom pracovník ich postupne vloží do palety, systém pomocou senzorov vyhodnotí, či sú vložené správne, následne pneumaticky upne oba diely v správnej pozícií a nasladuje vzájomné znitovanie.

Zaujímavé fakty

Zariadenie používa technológiu nitovania baz pripravených dier pre nit. Nit samotný tlakom prerazí plechy a následne sa deformuje a tým vytvorí pevný nerozoberateľný spoj.