MK Tech

Manipulátor na nakladanie batérií

Manipulátor slúži na nakladanie elektrických batérií do hybridných modelov automobilov. Keďže každá batéria má váhu od 13 do 50 kg, bolo by nemysliteľné nakladať ich ručne. Používa sa dlhé rameno, ktoré má dosah na požadované miesto za zadnými sedačkami.

Typ projektu Jednoúčelové zariadenia

Zaujímavé fakty

Zariadenie využíva aktívny pneumatický balančný systém, ktorý sa prispôsobuje meniacej sa váhe bremena. V kombinácii s elektronickým ovládaním zabezpečuje presnú, jednoduchú a bezpečnú manipuláciu s batériami. Manipulátor je zavesený na podvesnom zariadeni, ktoré umožnuje jeho pohyb vo vymedzenom priestore linky. Nastaviteľné mechanické dorazy zabezpečujú prispôsobenie geometrie na konkrétne miesto práce podľa okolitých aspektov. Pracovný zdvih uchopovacieho ramena je až 1.1m.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt