MK-Tech > Projects > Medzioperačný dopravník

Medzioperačný dopravník

Začiatok projektu
16.3.2017

Ukončenie projektu
3.5.2017

Typ projektu:
Dopravníkové systémy

Popis projektu

Naša spoločnosť sa zaoberá taktiež výrobou manipulačných zariadení. Príkladom je medzioperačný dopravník na plynulú dopravu kusových predmetov na kratšie vzdialenosti. Dopravník je navrhnutý podľa požiadaviek zákazníka a slúži na transport hliníkového odliatku brzdového strmeňa medzi dvoma pracoviskami.

Zaujímavé fakty

Zavedením nášho výrobku do výrobného procesu sa skrátili manipulačné časy medzi dvoma pracoviskami. V konečnom dôsledku to prinieslo ďalšiu pridanú hodnotu vo forme odbremenenia operátorov výroby od zdvíhania a manipulácie polotovarov.