MK Tech

Medzioperačný dopravník

Naša spoločnosť sa zaoberá taktiež výrobou manipulačných zariadení. Príkladom je medzioperačný dopravník na plynulú dopravu kusových predmetov na kratšie vzdialenosti. Dopravník je navrhnutý podľa požiadaviek zákazníka a slúži na transport hliníkového odliatku brzdového strmeňa medzi dvoma pracoviskami.

Typ projektu Dopravníkové systémy

Zaujímavé fakty

Zavedením nášho výrobku do výrobného procesu sa skrátili manipulačné časy medzi dvoma pracoviskami. V konečnom dôsledku to prinieslo ďalšiu pridanú hodnotu vo forme odbremenenia operátorov výroby od zdvíhania a manipulácie polotovarov.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt