MK Tech

Medzioperačný dopravník

Naša spoločnosť sa zaoberá taktiež výrobou manipulačných zariadení. Príkladom je medzioperačný dopravník na plynulú dopravu kusových predmetov na kratšie vzdialenosti. Dopravník je navrhnutý podľa požiadaviek zákazníka a slúži na transport hliníkového odliatku brzdového strmeňa medzi dvoma pracoviskami.

Začiatok projektu 16.3.2017
Ukončenie projektu 3.5.2017
Typ projektu Dopravníkové systémy

Zaujímavé fakty

Zavedením nášho výrobku do výrobného procesu sa skrátili manipulačné časy medzi dvoma pracoviskami. V konečnom dôsledku to prinieslo ďalšiu pridanú hodnotu vo forme odbremenenia operátorov výroby od zdvíhania a manipulácie polotovarov.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt