MK Tech

Manipulátor palivových nádrží

Manipulátor na montáž palivových nádrží je poloautomatické zariadenie na montáž nádrží zospodu automobilu. Operátor najprv zvolí správny typ nádrže a vloží na určené miesta v koši manipulátora plechové pásky, ktoré slúžia na prichytenie nádrže o karosériu. Následne odoberie nádrž z dopravníka vedľa linky. Tieto prichádzajú na dopravníku v správnej sekvencii, aby boli správne priradené k prechádzajúcim autám. Operátor po jej odobratí navedie manipulátor na správne miesto pomocou polohovacieho mechanizmu a manipulátor sám pritlačí nádrž zospodu ku karosérii. Potom operátor pomocou pripravenej uťahovačky a skrutiek pripevní nádrž v štyroch bodoch a smerom dole sa odpojí od karosérie automobilu, čím sa proces ukončuje.

Typ projektu Jednoúčelové zariadenia

Zaujímavé fakty

Vyrobená uchopovacia časť manipulátora sa prestavuje na 7 rôznych typov palivových nádrží. Zariadenie je ovládané čisto pneumaticky – bez použitia elektroniky. Používa sa 30 pneumatických valcov, ktoré prestavujú časti manipulátora, aby sa dali namontovať nádrže rôznych tvarov.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt