MK Tech

Manipulátor batérií pre hybridy

Projekt spočíval v úprave existujúceho manipulátora pre nový typ batérie pre hybridné vozidlá. Proces je poloautomatický, s automatickým návratom. Manipulátor automaticky zapolohuje batériu na správne miesto a utiahne štyrmi skrutkami. Používa sa na 3 typy batérií.

Typ projektu Jednoúčelové zariadenie

Zaujímavé fakty

Manipulátor nakladá 160 kg batériu do karosérie automobilu cez otvor 5. dverí.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt