MK Tech

Dopravník na kabeláž

Účelom tohto projektu bolo zostrojiť dopravník, ktorým by sa na požadovaný úsek na linke privádzal potrebný materiál. Projekt pozostáva z dopravníka, dvojice výťahov a z oceľovej pochôdzej konštrukcie, ktorá je zavesená zo strechy montážnej haly a nesie dopravník.

Typ projektu Dopravníkové systémy

Zaujímavé fakty

Dopravník má dĺžku 35 metrov a je kompletne zavesený zo strechy na podvesnej konštrukcii.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt