MK Tech

Automatická uťahovacia stanica

Náš klient požadoval zautomatizovanie jednotky na konečné automatické uťahovanie skrutiek pre výkonovú elektroniku. Zariadenie bolo plne automatizované a vzhľadom na to, že uťahovanie prebieha pod špecifickým uhlom, automatické je aj naklápanie uťahovacej techniky.

Typ projektu Jednoúčelové zariadenia

Zaujímavé fakty

Boli použité špecifické a veľmi jemné prevodovky pre naklápanie uťahovacej techniky. Spolu s 3 servopohonmi bolo potrebné umiestniť ich na veľmi úzke miesto. Naklápanie uťahovacej techniky prebieha v uhloch 4,06° a 1,7°.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt