MK Tech

Manipul√°tor na nalievanie PUR peny

Projekt spońć√≠val v polo-automatiz√°cii funkńćn√©ho zariadenia, ktor√© bolo p√īvodne plne ovl√°dan√© oper√°torom vo vŇ°etk√Ĺch smeroch. Zmena bola realizovan√° nasleduj√ļcimi vylepŇ°eniami: poloautomatick√© ot√°ńćanie 7 m dlh√©ho ramena, poloautomatick√© nav√°dzanie plniacej hlavy do formy a poloautomatick√© pohyby hlavy vo vertik√°lnom smere.

Typ projektu Jedno√ļńćelov√© zariadenia

Zaujímavé fakty

Zariadenie bolo doplnené o motor s obrovskou silou.

Ak m√°te ak√©końĺvek ot√°zky, nev√°hajte n√°s kontaktovaŇ•.

Kontakt