MK-Tech > Services > UPÍNACIE PRÍPRAVKY

Chcete sa dozvedieť viac?

Výroba na mieru umožňuje priniesť do Vášho podniku riešenie, ktoré Vám najviac vyhovuje. Ak sa potrebujete poradiť, ktorý typ je pre Vás ideálny, neváhajte nás kontaktovať.

KONTAKTOVAŤ

Upínacie prípravky

Konzultácia našich odborných pracovníkov so zákazníkom spolu s vhodným návrhom upínacieho systému sú kľúčovou časťou hladkého priebehu operácií pri sériovej výrobe. Upínacie prípravky sú v závislosti na zložitosti a požiadavkách vyrábané a dodané vo vysokej presnosti a kvalite, čo zaručuje dlhý životný cyklus aj pri veľmi veľkých sériách výrobkov. Návrhy realizujeme s dôrazom na jednoduchosť, spoľahlivosť, nenáročnú obsluhu a údržbu. Používame komponenty vysokej akosti, ktoré v konečnom dôsledku zaručujú produkciu kvalitných výrobkov, ktoré Vás nesklamú.

Využitie

 

Prípravky, ktoré slúžia na fixáciu komponentov pri výrobných operáciách, ako je zváranie, rezanie, frézovanie, sústruženie, lepenie, nitovanie, skrutkovanie ale aj meranie a vôbec všetky procesy, kde je potrebné, aby bol komponent fixovaný vždy pevne a spoľahlivo vždy v rovnakej polohe. Takýmto spôsobom sa dá zaručiť rovnaký výsledok a teda vysoká opakovateľná presnosť.

Tento faktor je nutné dodržať, aby produktom sériovej výroby boli komponenty požadovanej kvality, ktorú je možné cyklicky dosahovať aj pri relatívne krátkych produkčných časoch.

Výhody

 

Zaručená vysoká opakovateľná presnosť a kvalita vyrábaných dielov. Možnosť navrhnúť upínacie prípravky do rôzneho prostredia, napríklad agresívne prostredie pri aplikácií priamo v obrábacom centre, či robotickom pracovisku, kde samotný prípravok a jeho pneumatické, hydraulické a elektronické súčasti musia byť chránené pred prítomnosťou reznej a chladiacej kvapaliny.

  • Vysoká opakovateľná presnosť vyrábaných dielcov
  • Nadštandardná kvalita dielcov
  • Dizajn na mieru – presne podľa požiadaviek
  • Zvýšenie bezpečnosti na pracovisku

Odborné výsledky v rámci noriem a štandardov prinášajú nové príležitosti
nie len pre Váš, ale aj náš osobný rast. Tak máme možnosť spoločne tvoriť
novú technológiu pri každom projekte.