MK-Tech > Projects > Dopravník práčkových bubnov

Dopravník práčkových bubnov

Začiatok projektu
18.06.2016

Ukončenie projektu
25.9.2016

Typ projektu:
Dopravníkové systémy

Popis projektu

Dopravník práčkových bubnov slúži ako dopravníková linka na montáž bubnov do priemyselných práčiek. Dopravník sa skladá z troch častí: Priama časť, na ktorej sú 3 montážne operácie, otočná časť, ktorá otáča bubny okolo osi o 180 stupňov a preklápacia časť, ktorá otáča bubny do požadovanej polohy, aby mohli byť odobraté manipulátorom.

Zaujímavé fakty

Preklápací mechanizmus je schopný preklápať až 150kg bubny priemyselných práčok.