MK-Tech > Projects > Automat na uťahovanie strmeňov a tlmičov predného zavesenia

Automat na uťahovanie strmeňov a tlmičov predného zavesenia

Predstava zákazníka 

Zákazník je známym svetovým výrobcom automobilov. V rámci automatizácie výrobného procesu bola naša firma oslovená na vyvinutie samočinného pracoviska pre uťahovanie predskrutkovaných spojov tlmiča a brzdového strmeňa predného náboja automobilu. Automatizované pracovisko je začlenené priamo do montážnej linky. Systém čerpá dáta o prichádzajúcich montážnych setoch pre jednotlivé modely zo systému MES. Automat následne zvolí vhodný rozmer uťahovacieho náradia a utiahne skrutkové spoje v presnej vzájomnej polohe a predpísanými momentmi. Dáta z uťahovacích operácií následne odosiela späť do systému, kde sú zálohované.

Začiatok projektu
12.02.2017

Ukončenie projektu
30.6.2017

Typ projektu:
Robotika a automatizácia

Priebeh projektu

Vzhľadom na náročnosť projektu absolvoval náš tím projektových pracovníkov mimoriadnu sériu meraní a doťahovaní detailov v závode, ktoré si vyžadovali neustálu komunikáciu a kooperáciu so zákazníkom. Rozhodlo sa, že sa projekt rozdelí do niekoľkých na seba nadväzujúcich fáz. Každá z nich si vyžadovala vynaložiť značné úsilie v konkrétnych procesoch – od hrubého návrhu, cez modelovanie jednotlivých častí, cez výrobu konkrétnych dielov, ich kompletovanie a spájanie do jedného celku, až po finálnu kompletizáciu a oživenie celého elektornického a pnumatického systému zariadenia. K projektu boli taktiež prizvaní špecialisti na robotizáciu a automatizáciu procesov a v neposlednom rade taktiež revízni technici, ktorí vo finále schválili vhodnosť zariadenia na používanie v závode v súlade s príslušnými normami a smernicami.

Celková montáž systému trvala 28 dní.

Zaujímavé fakty

Pri návrhu a konštrukcii zariadenia nebolo zranené ani usmrtené žiadne zviera. Na zariadení je použitých:

  • 8456 skrutiek
  • 42 pneumatických ventilov
  • 85 pneumatických valcov
  • 1232m elektrických vodičov
  • Pri plnej rýchlosti dokáže utiahnuť všetky skrutky na jednom celku za 20s