MK Tech

Manipulátory na zdvíhanie dverí

V rámci projektu sa realizovali celkom 4 manipulátory, pričom manipulátory boli namontované na už jestvujúce podvesné dráhy. Náš klient požadoval zapracovanie lineárneho kladkového vedenia. Dvíhanie bolo realizované pomocou balančného systému. Pri návrhu bol kladený dôraz na minimalizáciu poškodenia dverí.

Typ projektu Jednoúčelové zariadenia

Zaujímavé fakty

Manipulátory sú navrhnuté pre dvere všetkých druhov karosérií automobilov, ktoré sa v danom výrobnom závode vyrábajú.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt