MK Tech

Manipulátor na usádzanie panoramatických striech

Tento poloautomatický manipulátor slúži na odoberanie panoramatických striech a následné usádzanie na karosériu auta. Odoberanie a presúvanie na pozície sa vykonáva automaticky. Operátor následne ručne dostaví pozíciu, uloží strechu, zapne sa automatické vibrovanie, ktoré napomáha lepšej adhézii panoramatickej strechy ku karosérii.

Typ projektu Jednoúčelové zariadenia

Zaujímavé fakty

Zariadenie je vybavené pneumatickým systémom, ktorý vie rozoznať hmotnosť a podľa toho nastaviť silu. Proti spadnutiu strechy sa po každom odobratí pod sklom vysúvajú záchytné bezpečnostné držiaky.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt