MK-Tech > Projects > Aretačný mechanizmus výťahu

Aretačný mechanizmus výťahu

Začiatok projektu
01.07.2016

Ukončenie projektu
20.08.2016

Typ projektu:
Upínacie prípravky

Popis projektu

Aretačný mechanizmus slúži na zaistenie skeletov vo výrobnej linke. Pohon mechanizmu je zabezpečený pomocou elektrického servomotora. Nastavenie polohy istiacich ramien je realizované pomocou senzorov. Celý mechanizmus je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky funkčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na ktoré bol navrhnutý.

Zaujímavé fakty

Mechanizmus je prakticky bezúdržbový, disponuje bronzovými puzdrami. Konštrukcia puzdra je skrúžená z kovového pásku s vrstvou PTFE. Sú predurčené najmä pre oscilačný pohyb. Výhodou je použitie bez prídavného mazania a majú širokú tepelnú škálu.

Konštrukcia mechanizmu je aplikovateľná do viacerých zariadení, montážnych liniek kde je potrebné zaistiť polohu výrobku prípadne iného mechanizmu s nutnosťou prispôsobenia pre dané riešenie.